Možnosti konfiguracije armature

Strop in balkon v isti liniji

 Možnosti konfiguracije armature

 

Strop in balkon z višinsko razliko

 Možnosti konfiguracije armature

 

Maksimalna velikost razmika 8m

Minimalna debelina razmika 8mm

 

Priporočljiv vsaj 0.1% Lk

∑ [izračun+prerez] zaokrožena na pol oz. na celotne centimetre

 

C25/30-XC2-XF1-GK22-F45

Izdelava skladna s standardi ÖNORM B4710-1