Navodila za montažo in vgradnjo

Navodila za montažo in gradnjo elementa Thermoblock TS in elementa Thermoblock TQ. Označena puščica vselej nakazuje na smer balkona. 

 

Navodila za montažo

PUŠČICA V SMERI BALKONA

Navodila za montažo

ZGORNJE ŽELEZO

Navodila za montažo

VSTAVI EPS VLOŽEK