Toplotni mostovi: kje so, kaj so, kaj pomenijo in kaj jih povzroča

Toplotni most preprečitev

Toplotni most, kaj so mostovi kaj pomenijo in kaj jip povzroča? To pomeni povečano prevodnost v obliki mostu, ki jo imajo objekti najpogosteje na fasadi oz njenih vogalih, oknih in temeljih. 

Toplotni oz termični most se nahaja tam, kjer je najhitrejši prehod toplote - ta most, pa je odvisen od prevodnosti materiala in temperaturne razlike na obeh straneh mostu.
Termični mostovi se pojavijo na mestih, kjer je most oz povezava gradbenih elementov in tako nastane termični most. Pogoste lokacije toplotnih mostov so:

 

 • stropne stene,
 • povezave med balkonom in steno, vključno s ploščicami na betonskih balkonih,
 • zunanje terase, ki so podaljšane plošče čez fasado zgradbe,
 • stik strehe ali stropa s steno, predvsem tam, kjer ni debele izolacije,
 • stik okna ali vrat s steno,
 • vogali fasad,
 • temelji in stebri, vgrajeni v zunanjo steno, strop ali strešno konstrukcijo,
 • vgradne svetilke in omrežja, ki so vgrajena v izolirane stropove,
 • okna oz okenski in vratni okvirji,
 • območja termičnih mostov zaradi slabe izolacijo, ter
 • termični mostovi zaradi kovinskih vezi v zidovih.

 

Najpogostejše mostove delimo v tri vrste mostov glede na to, kaj pomenijo in kaj povzroča te mostove:

 • Konvekcijski toplotni most – most, se nahaja na stikih stene in špalet pri vgrajenih oknih in vratih in kjer je večja toplotna prevodnost,
 • Geometrijski toplotni most – most nastane na mestih, kjer je notranja površina gradbenega materiala manjša od zunanje površine zaradi povečanega preseka: temelji in zunanji vogali na fasadah,
 • Konstrukcijski toplotni most - most se nahaja na mestih, kjer je toplotna izolacija prekinjena ali zmanjšanja zaradi nenatančne vgradnje izolacije na konstrukcijo objekta.

 

Kaj so toplotni mostovi margopKaj pomeni oz. kaj je toplotni most?

Kaj pomeni oz kaj je toplotni most? Termični most je del objekta, ki ima povečano toplotno prevodnost, kar pomeni, da je objekt zaradi toplotnega mostu slabše izoliran.
Povečan prenos toplote zaradi toplotnega mostu pomeni večje stroške ogrevanja pozimi oz hlajenja prostora poleti.
Prehod zraka preko toplotnega mostu v času velikih temperaturnih razlik povzroča nevarnost absorpcije vlage preko mostu v steno.
Toplotni mostovi obstajajo v mnogih vrstah gradenj, njihova velikost pa je odvisna od vrste gradbenega materiala. Poleg vrste seveda na toplotne mostove, vpliva tudi kavliteta gradbenega materiala.
Temelji, plošče, stropi in robovi iz betona so termični mostovi pri zgradbi, ki je zidana z opečnimi materiali saj je toplotni most betona večji od termičnega mostu opek, medtem ko opeke ustvarjajo večji termični most od termičnega mostu lesa.